Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμημα Πολιτικής Επιστήμης - Έναρξη Αιτήσεων Πρακτικής

Κείμενα / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Παρασκευή 11 Απριλίου 2008 - 14:04

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος να δηλώσουν συμμετοχή ..

στη διαδικασία επιλογής του Προγράμματος. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν ήδη ασκηθεί κατά το παρελθόν να ασκηθούν συμπληρωματικά στον ίδιο ή και άλλο Φορέα. Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις συμμετοχής είναι η 18η Απριλίου 2008, ενώ η διαδικασία επιλογής θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2008. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψήφιων ασκουμένων στη διαδικασία επιλογής είναι να έχουν περατώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις, ήτοι να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ως υποψήφιοι ασκούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (http://praktiki.admin.uoc.gr) και εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έως και τις 18 Απριλίου 2008.Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα. Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης λήγει στις 30/09/2008. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και στο Γραφείο Διασύνδεσης, στο οποίο μπορεί να τους παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια, αλλά και στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για την έντυπη αίτηση στις ώρες υποδοχής της από τις 9/4/2008 και έπειτα.Για περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να απευθύνονται στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο τηλέφωνο 28310 77860 και στο Γραφείο Διασύνδεσης στο τηλέφωνο 28310 77728

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ [1]

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 [2]Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://praktiki.admin.uoc.gr/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=10
  [2] http://praktiki.admin.uoc.gr/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=10