Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

GLE Πρακτική Ευρωπαϊκή κοινοτική πολιτική και χρηματοδότηση

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008 - 11:09

Η εταιρία GLE group προσφέρει πρακτική στην ομάδα, που ασχολείται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και πολιτική με επίκεντρο θέματα σχετικά με το Λονδίνο και το Λονδίνο δήμους. Αυτή είναι μία ιδανική ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες από την εργασία για μια ταχέως αναπτυσσόμενη και επιτυχή διαβούλευση με επιχειρήσεις.

Υπό την καθοδήγηση ενός συμβούλου, θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο υποστηρίζοντας την ομάδα, θα εμπλέκεται στην συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και την προώθηση το έργο της GLE και την απόκτηση εμπειρίας στην ευρωπαϊκή πολιτική και τα χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και να αναπτύξει την κατανόηση της οικονομικής ανάπτυξης στο Λονδίνο. Θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε GLE στο γραφείου των Βρυξελλών από καιρό σε καιρό στο γραφεί των Βρυξελών.Αμοιβή £ 18.000 Περιοχή London Bridge, και στις Βρυξέλλες Διάρκεια 6 μήνες σύμβαση ορισμένου χρόνου Δείτε την αναλυτική προκήρυξη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: [1]http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=8249 [2]

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=62

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=8249
  [2] http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=8249