Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρακτική Άσκηση Στη Διπλωματική Ακαδημία – Υπουργείο Εξωτερικών

Κείμενα / Οριζόντια Δράση
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Τρίτη 08 Απριλίου 2008 - 10:04

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

θα πρέπει να το δηλώσουν ηλεκτρονικά αφού έχουν κάνει αίτηση και να επισυνάψουν το Βιογραφικό τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφεί Πρακτικής άσκησης του Γραφείου διασύνδεσης


Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5