Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρακτική Αποφοίτου 2-3 μήνες στον οργανισμό AEPO-ARTIS

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Παρασκευή 22 Αυγούστου 2008 - 10:08

Ο οργανισμός AEPO-ARTIS αποτελείται από 27 οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων εκτελεστών που λειτουργούν σε 21 χώρες τις Ευρώπηςκαι τους εκπροσωπεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού AEPO-ARTIS είναι η ανάπτυξη και εξασφάλισηευρύτερης αναγνώρισης της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων τωνεκτελεστών, με την ενίσχυση της συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ τωνεμπλεκομένων οργανισμών και τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων τωνεκτελεστών, ιδιαίτερα μέσω διεθνών και Κοινοτικών νομικών πλαισίων.Δείτε σχετικές πληροφορίες για τον οργανισμού στα ελληνικά.http://aepo.bugiweb.com/usr/AEPO-ARTIS%20Studies/AEPO-ARTIS%20Study%20on%20Acquis_2007_Summary%20GR.pdf [1]Δείτε την αναλυτική προκηρύξει:http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=7830 [2]
Αιτήσεις έως 5 Σεπτεμβρίου

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=44

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://aepo.bugiweb.com/usr/AEPO-ARTIS%20Studies/AEPO-ARTIS%20Study%20on%20Acquis_2007_Summary%20GR.pdf
  [2] http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=7830