Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρακτική «European Intermodal Association» Βρυξέλες

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Τετάρτη 02 Ιουλίου 2008 - 09:07

Οι εκπαιδευόμενοι θα εισαχθούν στους τρέχοντες ευρωπαϊκούς φακέλους και τα σχετικά προγράμματα EIA μεταφορών ενώ θα έχουν μεγάλη ελευθερία να βοηθήσουν προσωπικό EIA υψηλών θέσεων (επικοινωνία με τις αρχές της ΕΕ, που συνδιοργανώνουν συνδιασκέψεις στρογγυλής τραπέζης και τις τεχνικές επισκέψεις εργασίας για μια μέσου μεγέθους επιχειρήσεις). Θα μπορούν να κάνουν τις προτάσεις, να επιλύσουν θεματων, θα μπορούν ακόμη και να αντιπροσωπεύσουν το EIA σε μια συνεδρίαση.

Σε αντάλλαγμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επαγγελματική πείρα αναμένεται ότι οι εκπαιδευόμενοι βοηθούν την ομάδα EIA, ιδιαίτερα ο Γενικός Γραμματέας και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, στην καθημερινή διοικητική εργασία τους και παίρνουν επίσης τη δαπάνη ορισμένων μερών της γραμματειακής εργασίας. Συνολικά το EIA προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πολλές δυνατότητες να είναι δημιουργικοί και επιχειρηματικοί βασιζόμενοι στην δική τους πρωτοβουλία και να αποκτήσουν εμπειρία σε ένα μεγάλο φάσμα των απόψεων στον «κόσμο των Βρυξελλών».Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία, να υποβάλει τις ερωτήσεις όποτε επιθυμεί ή χρειάζεται, και ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή και τις δυνατότητές του (οι τεχνικές δεξιότητες είναι πολύ ευπρόσδεκτες). Δείτε την ακριβή προκήρυξη στην σελίδα το ΕΙΑ κάνοντας κλικ εδώ [1]

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=39

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=7261