Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΚΣ

Κείμενα / Φιλοσοφικών Κοινωνικών Σπουδών
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 - 14:06

Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να ενημερώσει τους φοιτητές/ριες του τμήματος ΦΚΣ που έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση για τα έντυπα που πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Π.Α. κατά την περάτωση της άσκησης.

Οι φοιτητές, εκτός απο αυτά τα έντυπα καλούνται να προσκομίσουν κ μια έκθεση στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της Π.Α. με αναφορές στη γενικότερη σημασία τουΕΝΤΥΠΑ
  • Β [1]ΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [2]
  • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ [3]
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ [4]
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [5]
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [6]Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=36

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=3
  [2] http://praktiki.admin.uoc.gr/static_content/fks/VEVEOSI%20ERGODOTI.doc
  [3] http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=4
  [4] http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=5
  [5] http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=6
  [6] http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=7