Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρακτική στο γραφείο των ευρω-μεσογειακών ανθρώπινων δικαιωμάτων των Βρυξελλών.

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Τρίτη 03 Ιουνίου 2008 - 11:06

Το ευρω-μεσογειακό δίκτυο των ανθρώπινων δικαιωμάτων (EMHRN) ιδρύθηκε Ιανουαρίου 1997 από τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης το Νοεμβρίου 1995 και την καθιέρωση της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας (EMP).

Είναι το συντονίζοντας σώμα περίπου ογδόντα οργανώσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οργάνων καθώς επίσης και των ατόμων από πάνω από τριάντα χώρες στην περιοχή.
Με βάση την κοινωνία πολιτών το EMHRN επιδιώκει να αναπτύξει και να ενισχύσει τις συνεργασίες μεταξύ των NGOs στην εuρωμεσογειακή περιοχή, δηλ. δικτύωση που στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των μελών να ενεργήσουν και να αλληλεπιδράσουν μέσα στο πλαίσιο της περιοχής και της διαδικασίας της Βαρκελώνης και άλλων ΕΕ-αραβικών πλαισίων συνεργασίας. Οι συνήγοροι γραφείων των Βρυξελλών για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα όργανα της ΕΕ και στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελώνης και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονιάς προωθούν τη γειτονική Ευρωπαϊκοί πολιτική.Διαβάστε περισσότερων για το δίκτυο σε: www.euromedrights.net [1]
Το γραφείο EMHRN Βρυξέλλες προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό των internships για μια περίοδο από 4 μήνες σε ένα έτος που αρχίζει το Σεπτέμβριο. Ένα μικρό επίδομα internships είναι δυνατό (αποζημίωση των δαπανών ή συμβατικό κόστος). Προσφέρει τη δυνατότητα να μάθεις για τις εργασίες του EMHRN, ενέργειές υπεράσπισης και επικοινωνίας/ΜΜΕ στις Βρυξέλλες. Αποτελείται από τη διοικητική υποστήριξη και τη βοήθεια στις ακόλουθες περιοχές: Ελεγκτικές πτυχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων ΕΕ, EMP και ENPΕπικοινωνία με τα μέλη EMHRN, τα όργανα της ΕΕ, τα ΜΜΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους συνεργάτες Διεξάγει έρευνα, σχεδία Υποστήριξη στα τρέχοντα προγράμματα και τις δραστηριότητες του γραφείου των Βρυξελλών, Ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων επαφών, Αρχειοθέτηση, σύνταξη της αλληλογραφίας, μετάφραση, διόρθωση δοκιμίων, οργάνωση των συνεδριάσεων και των ταξιδιών Προσόντα: Για να ισχύσει:

Αιτήσεις

Στείλετε το βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή σας στο email edr@euromedrights.net μέχρι το 15 Ιουνίου.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 19η Ιουνίου. Μόνο οι συμπεριλαμβανόμενοι στον κατάλογο επιλεγμένων υποψηφίων θα ενημερωθούν.

Ενδιαφέρον για τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ευρω-μεσογειακή περιοχή, γνώση της πολιτικής της ΕΕ και των δομών της,
Άπταιστα γνώση γραπτού και προφορικού λόγου τουλάχιστον 2 από των ακόλουθων γλωσσών: Γαλλικά, αγγλικά και Αραβικά Ισχυρές δεξιότητες Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, βάση δεδομένων)
Γνώση επικοινωνίας και εργασίας με ΜΜΕ είναι πλεονέκτημα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο , να είναι οργανωμένοι και ικανοί να εργαστούν γρήγορα Δείτε την προκηρύξει στη παρακάτω σελίδα :

 http://www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=6993 [2]

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://praktiki.admin.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://praktiki.admin.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=31

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://www.euromedrights.net%20
  [2] http:////www.eurobrussels.com/job_display.php?job_id=6993