Διαχειριστές

By: m.dramitinos 2008.09.18

Εφόσον έχετε εγγράφει στο σύστημα διαχείρισης, ως φοιτητής , στέλεχος ή επόπτης ανάλογα με την ιδιότητα που έχετε, σας έχει αποσταλεί email με τον κωδικό πρόσβασης.

Χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας, μπορείτε να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων που σας προσφέρει το σύστημα διαχείρισης της πρακτικής άσκησης.

image006.jpg (6246 bytes)