Φορείς

By: m.dramitinos 2008.07.08

Καλώς Ήρθατε στην Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης!!

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί θεσμό ο οποίος επιδιώκει την αμφίδρομη σχέση του πανεπιστήμιου με την αγορά εργασία, αφενός για την απόκτηση μια πρώτης εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών και αφετέρου για την μεταφορά ακαδημαϊκής γνώσης με σκοπό την υλοποίηση της, την ενίσχυση της αγοράς και του ανταγωνιστικό πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων.

 Η σελίδας μας συνδέεται με ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της πρακτικής που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των χρηστών και την μεταφορά της πληροφορίας άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω του συστήματος έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε θέσεις πρακτικής άσκησης, επιλέγοντας το τμήμα η τα τμήματα που απευθύνεστε και αυτόματα οι θέσεις κοινοποιούνται στους εγγεγραμμένους χρηστές και επίσης αναρτώνται στην κεντρική σελίδα μέσω τις κυλιόμενης μπάρας που θα είδατε στην αρχή.

 Για να αποκτήσετε την δυνατότητα καταχώρησης θέσεων ακολουθείται την παρακάτω διαδικασία:

Εάν ο φορέας (επιχείρηση, οργανισμός κτλ) υπάρχει στο σύστημα καταχωρημένος δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί ξανά.

Αναζητήστε στην λίστα που ανοίγει τον φορέα σας. Οι καταχωρήσεις  είναι ταξινομημένες αλφαβητικά.

image001.png (33802 bytes).

Εάν δεν είναι καταχωρημένος ξεκινήστε από την καταχώρηση φορέα και ακολουθήστε τα βήματα που θα σας υποδεικνύει το σύστημα έως την καταχώρηση θέσης πρακτικής ασκησης.

                                                       image001.png (33802 bytes)

Εάν έχετε ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία, τότε θα έχετε λάβει μήνυμα με τους κωδικούς πρόσβασης από το σύστημα στο email που έχετε δηλώσει, με τους οποίους μπορείτε να καταχωρείτε νέες θέσεις και να διαχειρίζεστε τις καταχωρημένες θέσεις. Δεν χρειάζεται να ακολουθείται την παραπάνω διαδικασία ξανά.

image001.png (33802 bytes)