ΦΟΙΤΗΤΕΣ

By: m.dramitinos 2008.07.03

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα της Πρακτικής να καταχωρούν  την  αίτηση τους για πρακτική άσκηση ηλεκτρονικά και να ενημερώνονται για τις προϋπόθεσης συμμετοχής, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα καθώς και για θέσεις πρακτικής άσκησης.


Συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής στην αρχική σελίδα (βλέπε: Νέα αίτηση) εγγράφεστε στο σύστημα και σας αποστέλλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου σας δίδεται κωδικός πρόσβασης. Με τον κωδικό εισόδου μπορείτε να προχωρήσετε την αίτηση σας και να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα.


Στην προσωπική σελίδα που δημιουργείτε έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και να επιλέγετε θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν το τμήμα σας.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνετε ενημερωτικά email που αφορούν το πρόγραμμα και σας κρατούν ενήμερους για τις εξελίξεις του.
<o:p> </o:p>

Επίσης δημιουργείτε καρτέλα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την προώθηση της αίτησης σας.
<o:p> 

Έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε το Βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά το οποίο εξετάζει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και κοινοποιείτε στους φορείς που εσείς επιλέγετε για πρακτική άσκηση.

<o:p> 

Συμβουλές